+48 61 661 69 55 sikkens@vip.net.pl Lakiery samochodowe oraz farby do drewna

Produkty konwencjonalne

Sikkens-Dziedziczak Produkty konwencjonalne

Produkty konwencjonalne

Posted By Sikkens-admin

PRODUKTY KONWENCJONALNE

   W nawiązaniu do Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2004/42/EC (zwanej dalej Dyrektywą dotyczącą Produktów VOC) chcielibyśmy Państwu udzielić odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące unijnego ustawodastwa.

Niniejsza Dyrektywa oraz związane z nią ustawodawstwo państw członkowskich Unii stanowi, iż z dniem 1 stycznia 2007 roku jednynie produkty spełniające wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych, określone w Dyrektywie, mogą być dopuszczone do sprzedaży jako lakiery przeznaczone do napraw renowacyjnych pojazdów samochodowych.

Zgosnie z Dyrektywą po 31 grudnia 2006 roku zabronione jest wprowadzanie na rynek oraz sprzedaż produktów przeznaczonych do napraw renowacyjnych pojazdów, które nie są zgodne z Dyrektywą oraz zostały wyprodukowane po 31 grudnia 2006 roku.

Rozporządzenie polskiego Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 (Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 11, poz. 72), dotyczące ograniczenia lotnych związków organicznych z powodu użycia rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do napraw renowacyjnych pojazdów, wprowadziło pewne ograniczenia w możliwości zastosowania tzw. produktów pochodzenia rozpuszczalnikowego, które mają wyższą zawartość lotnych związków organicznych.

Produkty Non-VOC, niespełniające ograniczeń, jak na przykład Dynacoast SB, mogą nadal być używane w pewnych przypadkach, np.:

 1. lakiernictwo renowacyjne maszyn rolniczych,
 2. lakiernictwo renowacyjne maszyn budowlanych,
 3. lakiernictwo renowacyjne pojazdów szynowych,
 4. lakiernictwo renowacyjne motocykli,
 5. lakiernictwo renowacyjne antyków (tylko po uzyskaniu zgody polskich władz),
 6. wypełnianie aerozoli,
 7. malowanie natryskowe mebli i wyposażenia biurowego,
 8. malowanie natryskowe obiektów przemysłowych niezwiązanych z lakiernictwem renowacyjnym samochodów,
 9. stosowanie przez firmy budujące nowe samochody ciężarowe z całkowitą masą nieprzekraczającą 3.5 tony,
 10. stosowanie przez firmy budujące i zajmujące się naprawami renowacyjnymi kabin ciężarówek,
 11. stosowanie przez firmy budujące samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy,
 12. stosowanie do przemysłowej produkcji maszyn, przedmiotów przemysłowych, narzędzi, wyposażenia itd.

Jeśli poszukujecie Państwo produktów do innych zastosowań niż te wymienione powyżej, oferujemy Państwu asortyment wszystkich trzech marek Sikkens, Lesonal, Dynacoat, zgodny z Dyrektywą dotyczącą Produktów VOC oraz spełniający wymagania Rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2007 roku.

Dla niektórych z powyższych kategorii, 1-13, mogą Państwa dotyczyć ograniczenia zgodnie z Dyrektywą nr 1999/13/EC, dotyczącą emisji rozpuszczalników.

Wszystkie produkty Non-VOC mogą być użyte w wyżej wymienionych celach/segmentach. Szczególnie dotyczy to linii:

 1. Dynacoat SB Basecoat (baza),
 2. Dynacoat 2K Topcoat (lakier nawierzchniowy),
 3. Dynacoat bezbarwny,
 4. Lesonal SB Basecoat (baza),
 5. Lesonal 2K Topcoat (lakier nawierzchniowy),
 6. Lesonal bezbarwny,
 7. Sikkens AB Plus,
 8. Sikkens AC Plus,
 9. Sikkens bezbarwny.
Współpracujemy z firmami